Меню
Количка

Гаранция и гаранционни условия

Предоставената гаранция за часовници от БУЛТАЙМ ООД започва да тече от датата на доставка при клиента и е валидна за територията на България. Гаранцията важи само при положение, че инструкциите за употреба и поддръжка на продукта, предмет на гаранцията, са били спазвани.
Ако желаете часовникът Ви да премине обслужване, моля представете го заедно с надлежно попълнената си гаранционна карта. След изтичане на гаранционния срок, БУЛТАЙМ ООД oстава на Ваше разпопожение за ремонт и обслужване, срещу съответното заплащане.
Гаранцията на продуктите не покрива дефекти като например: драскотини, петна, разкъсвания на каишки, пукнатини и др., за които потребителят не е уведомил БУЛТАЙМ ООД, ако такива са били налични при получаване на продукта.
БУЛТАЙМ ООД не носи отговорност и гаранцията не покрива дефекти, свързани със следните компоненти на часовника - батерия, стъкло, циферблат/дисплей, механизъм, верижка, каишка, и корпус, възникнали в резултат на:
• повреди, причинени от липса на грижи, неправилно транспортиране, злополука или нормално износване;
• неправилна експлоатация и механично увреждане - удар, изпускане, надраскване, паднало покритие или други щети, несвързани с фабричен дефект на механизма;
• избледняване, поради излагане на слънце или други източници на топлина;
• обслужване или поправка на часовника от лице, което не е упълномощено от БУЛТАЙМ ООД;
• съхранение или употреба на продуктите във влажна среда, при несъобразяване с нивата на водоустойчивост, посочени в таблицата на следващата страница.


Водна защита

Миене на ръце

Слаб душ

Вана

Плуване

Гмуркане

3 АТМ/ 3 bar/ 30 метра

Да
Не
Не
Не
Не
5 ATM/ 5 bar/ 50 метра
Да
Да
Не
Не
Не
10 ATM/10 bar/ 100 метра
Да
Да
Да
Да
Не
20 АТМ/20 bar/ 200 метра
Да
Да
Да
Да
Да


Инструкции за поддръжка на часовник :
Водоустойчивост:
Водоустойчивостта на часовниците се класифицира при лабораторни тестове за издръжливост на налягане. Повечето занимания във вода са свързани с много движения и други промени на околната среда. Тези отклонения могат да поставят на изпитание или да неутрализират водозащитните свойства на водоустойчивия часовник. Водоустойчивостта може да се повлияе от остаряване на уплътненията или от случаен удар на коронката и/или
бутоните за настройване.
• Никога не използвайте коронката за настройване на часа и/или бутоните докато сте под вода или корпусът на часовника не е напълно изсъхнал;
• Избягвайте да се къпете и/или да мокрите часовници при активно движение под вода с ниво на водоустойчивост под 10 ATM / 10 Bar / 100m;
• Преди употреба във вода се уверете, че коронката е завинтена плътно и прибрана до оригиналната ѝ позиция;
• Мокренето на часовник, на който не пише Water Resistant е абсолютно недопустимо;
• Дори когато часовникът е водоустойчив, избягвайте носенето му при извършване на дейности, които включват употреба на препарати (къпане, миене на ръце, почистване, т.н.). В такива условия може да се намали водоустойчивостта на часовника;
• Нито една водна защита не позволява ползването на сауна и парна баня.
Температура:

Не излагайте часовника си на внезапни температурни промени (излагане на слънчева светлина, последвано от потапяне в студена вода) или екстремни температури (над 60°C (140°F) или под 0°C (32°F).
Магнитни полета:

Не излагайте часовника си на магнитни полета, като тези генерирани от аудио говорители, мобилни телефони, компютри, хладилници или други електромагнитни устройства.
Удари:

Избягавайте удари, тъй като могат да повредят часовника. В случай на силен удар часовникът трябва да бъде проверен от официален сервизен център на марката.
Вредни продукти:

Пазете часовника си от пряк контакт с разтворители, перилни препарати, парфюми, козметични продукти и др., тъй като те могат да повредят верижката, корпуса и уплътненията.
Почистване:

Съветваме Ви да почиствате часовника си често (с изключение на кожената каишка), като използвате мека кърпа и сапунена вода. След потапяне в солена вода го измийте в нормална вода и го оставете да изсъхне напълно.
Сверяване на дата:

Сверяването на датата не трябва да се извършва между 21:00 и 3:00, защото от 21:00 започва автоматичната смяна на датата. Захващат се зъбните колела на датника и стрелките могат да бъдат повредени,което не се покрива от гаранцията. Ето защо, когато месецът има 30 дни, препоръчваме датата да се смени на 1-ви сутринта.
Коронка на винт:

Отключване:

Коронката на Вашия часовник трябва да е заключена през цялото време, за да предпазва от влага и вода. Когато се налага сверяване, завъртете коронката обратно на часовниковата стрелка,докато усетите леко щракване. След това коронка е отключена и може да се оперира с нея.
Заключване:

След като приключите с настройването, завъртете коронката по посока на часовниковата стрелка като едновременно леко я натискате към корпуса на часовника.
Механични / Автоматични часовници:

За да приведете в експлоатация Вашия автоматичен часовник, трябва да го навиете докрай. Това обикновено става посредством коронката (ръчно навиване 30-40 оборота) или при естествено движение на ръката (автоматично навиване). При навиване пружината не може да бъде пренавита, тъй като при модерните автоматични часовници тя е защитена посредством плъзгащ съединител. Точността на
часовника зависи до голяма степен от Вашата активност.
Допустимо отклонение:

+/- 15 секунди на ден

Упътване за експлоатация :
Сверяването на датата на аналогов часовник не трябва да се извършва между 21:00 и 3:00. Препоръчваме Ви да поставите стрелките в долната половина на циферблата преди да започнете сверяването на датата.
Аналогов часовник :
1) Издърпайте коронката.
2) Нагласете часа като въртите коронката по посока на часовниковата стрелка.
3) Върнете коронката до оригиналната ѝ позиция.
Аналогов часовник с дата :
1) Издърпайте коронката до първа позиция.
2) Завъртете коронката до показване на текущата дата.
3) Издърпайте коронката до втора позиция и започнете да я въртите по посока на часовниковата стрелка докато нагласите точния час.
4) Върнете коронката до оригиналната ѝ позиция.
Аналогов часовник с дата и ден :
1) Издърпайте коронката до първа позиция.
2) Завъртете коронката в едната посока до показване на текущата дата. Завъртете коронката в другата посока до показване на настоящия ден от седмицата.
3) Издърпайте коронката до втора позиция и започнете да я въртите по посока на часовниковата стрелка докато нагласите точния час.
4) Върнете коронката до оригиналната ѝ позиция.
Аналогов часовник с дата и хронометър :
Сверяването на датата и часа е същото като при аналогов часовник с дата.
Използване на хронометъра:
1) Стартиране чрез натискане на горния десен бутон.
2) Стопиране чрез натискане на горния десен бутон.
3) Нулиране чрез долния десен бутон.
Мултифункционален часовник с дата, ден от седмицата и 24-часов показател
Сверяване на час и ден от седмицата:
1) Издърпайте коронката до втора позиция.
2) Започнете да въртите коронката до достигане на настоящия ден от седмицата.
3) Продължете да въртите внимателно по посока на часовниковата стрелка до сверяване на точния час.
4) Върнете коронката до оригиналната ѝ позиция.
Сверяване на дата:
1) Издърпайте коронката до първа позиция.
2) Завъртете коронката до достигане на текущата дата.
3) Върнете коронката до оригиналната ѝ позиция.
Дигитален часовник :
1) Използвайте бутон Mode докато на дисплея не се покаже основния екран (Time Keeping Mode).
2) Натиснете за няколко секунди бутон Adjust/Reset, докато не чуете сигнал и някой от показателите на дисплея не започне да мига.
3) Настройте мигащия показател до желаната стойност чрез бутоните Reverse и Forward.
4) Преминете към следващ показател с еднократно натискане на бутон Mode.
5) Повторете стъпки 3 и 4 до пълното сверяване на часовника.
6) Натиснете еднократно бутон Adjust/Reset.

Законова гаранция :

Настоящата гаранция не ограничава правата на клиента, гарантирани от чл. 112 – 115 от Закона за Защита на потребителите. Независимо от настоящата търговска гаранция, Търговецът отговаря за липсата на съответствие на продукта с договора за продажба Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от момента на закупуване на стоката. Рекламациите се обслужват в рамките на 30 дневен срок.
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) (Предишна ал. 2, изм. -
ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието
вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на
стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) (НОВА – ДВ, бр. 61 от2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови, заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт
на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е на лице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката илизамяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за
предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. Чл. 123. (2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.
Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:
1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че
независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;
2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето,
предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.
(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази
информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.
(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.


За да улесни Вашето търсене, този сайт използва бисквитки. Продължавайки, Вие се съгласявате с нашата политика за Лични данни .